Kodiksami Memorial -tunnustuspalkinnot kirjailija Heli Laaksoselle ja kuvaaja Miikka Lappalaiselle

Monipuolinen ja ansiokas työ kulttuurin kentällä palkittiin:
Kodiksami Memorial -tunnustuspalkinnot kirjailija Heli Laaksoselle ja kuvaaja Miikka Lappalaiselle

 

Vuosittain myönnettävät Kodiksami Memorial -tunnustuspalkinnot jaettiin Rauman Lapissa perinteiseen tapaan jälleen elokuun alussa. Tänä vuonna Kanaalin Risti -seremonian yhteydessä annetun tunnustuksen saajina olivat lappilaiset kirjailija Heli Laaksonen ja kuvaaja Miikka Lappalainen. Samassa tilaisuudessa jaettiin myös perinteiset Memorial-diplomit kahdelle Narvin Tyttöjen partiolaiselle, jotka toimivat juhlaseremonian airueina. Tänä vuonna Kodiksamin Kanaalin Memorial-airueina toimivat Emmi Katila Lapista ja Taija Lievonen Eurajoelta.

 

Vuoden 2017 Kodiksami Memorial -tunnustuspalkintojen saajat Heli Laaksonen ja Miikka Lappalainen ovat asuneet jo vuosia nykyisin Raumaan kuuluvassa entisessä Lapin pitäjässä. Palkintojen myöntöperusteena on saajien Kodiksamin seudulla tekemä monipuolinen ja ansiokas työ kulttuurin kentällä.

 

Tunnustuspalkinnon perusteluissa todetaan myös, että Laaksonen ja Lappalainen ovat kulttuurityön näkökulmasta katsottuna oivallinen esimerkki maaseutuyhteisöön muuttaneista uusista asukkaista, jotka kykenevät hedelmälliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen uuden asuinseutunsa paikallisen väestön kanssa. Palkittujen henkilöiden synnyttämä kanssakäymisen prosessi on tuottanut ja tuottaa yhä edelleen ideoita, iloa ja hengenravintoa molemmille vuorovaikutuksen osapuolille. Se vahvistaa samalla myös kummankin tahon kulttuurista identiteettiä ja tietoisuutta kauas menneisyyteen ulottuvan alasatakuntalaisen hengenperinnön syvimmästä olemuksesta.

 

Heli Laaksonen on tullut suomalaisten tuntemaksi ja rakastamaksi kirjailijaksi varsinkin huumoria hersyvien, murteellisten runoteostensa myötä. Viime vuosina hän on laajentanut toimintakenttäänsä kulttuurin parissa ja suunnannut luovia kykyjään myös kokonaan uusille alueille.  Miikka Lappalaisen erityisiä kiinnostuksen kohteita puolestaan ovat olleet muun muassa valokuvaaminen, historiallisen rakennusperinnön suojeleminen ja perinteisten käsityöläistaitojen vaaliminen. Kulttuurityön saralla Laaksonen ja Lappalainen ovat tehneet jo pitkään tiivistä yhteistyötä ja toimineet monissa projekteissa työparina.

 

Kodiksami Memorial -tunnustus on vuodesta 2013 alkaen vuosittain jaettava tunnustuspalkinto, jonka myöntää lappilainen Kodiksami Memorial -yhdistys. Satakuntalaista kulttuuriperintöä sekä viime sodissa kaatuneiden ja kentälle jääneiden sotilaiden muistoa vaaliva yhteisö ylläpitää kotiseudullaan muun muassa Kodiksami Memorial -puistoa. Talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden kodiksamilaissotilaiden omaiset ja läheiset ovat perustaneet kyseisen yhdistyksen.  Sen puolesta olivat tämänvuotisia palkintoja jakamassa yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pietilä sekä Liisa Meriö.

 

Lisätietoja: Vesa Pietilä puh. 050- 5510  998 ja  sähköposti: wesa.pieti@dnainternet.net